กรอกข้อมูลติดต่อสมัครขอเป็นตัวแทนจำหน่าย


ชื่อผู้ติดต่อ :  
นามสกุล :  
ชื่อกิจการ,ห้าง,หน่วยงาน  
ที่อยู่ในการส่งสินค้า  
ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน        ที่อยู่เดียวกับที่จัดส่งสินค้า

ไม่ใช่กรอกข้อมูลที่อยู่ด้านล่างอีกครั้ง

 
กรอกที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน  
อีเมล์ :  
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน:  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ  
แนะนำให้เราขนส่งโดย :  
 
รู้จักเราจาก  
     
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม:
หากต้องมีการส่งเอกสาร
ประกอบการเป็นตัวแทน
จำหน่ายเพิ่มเติม สะดวกหรือไม่
สะดวก
ไม่สะดวก